LİNK

 

NOT

 

YENİ

 

BAĞLANTILAR

 

Genel Özellikleri

Virüslerin genel özellikleri

 • Hücre zarı,sitoplazma,organeller bulunmaz.
 • Enzimleri (Metabolizmaları )yoktur.
 • Protein kılıf ve yönetici molekül(DNA veya RNA) den oluşur.
 • Obligat endo-parazittir.
 • Konukçu Hücre dışında cansızdır.Ancak,ph,ısı ve kimyasal koşullar uygun oldukça canlılıkları devam eder.
 • Canlılara üremeleri,mutasyona uğramaları ve yönetici mol.taşımalarıyla benzer.
 • Antibiyotiklerden etkilenmezler.
 • hücreler virüslere karşı bağışıklık maddesi interferon üretirler.
 • Her virüs özel bir Hücre içinde, çoğalabilir(Enfeksiyon oluşturur)

Virüslerde üreme
Özel üreme şekilleri vardır.Mitoz,mayoz ve döllenme görülmez yeniden sentezlenme şeklinde (Sentrozom gibi) üreme görülür.

 • Bu olay DNA ve protein sentezi şeklinde gerçekleşir.
 • Oluşan yeni virüsler ana virüsten kalıtsal materyal ve yapısal eleman almazlar.
 • Üreme için canlı hücre sitoplazmik ortamı gerekir.
 • Virüslerde büyüme ve gelişmede görülmez.

Diğer canlılarla virüslerin farkları
1-Virüslerde organik bileşik olarak sadece nuckleik asit ve protein bulunur.
-Diğer canlılarda ise bunlara ilaveten yağ , karbonhidrat , vit. Vb. organik maddelerde bulunur.
2-Virüsler nucleik asitlerden sadece birini (Ya DNA yada RNA) bulundurur.
-Diğer canlılarda ise her iki nucleik asit birlikte bulunur.
3-Virüslerdeki enzim yeni bir virüs oluşturmak için yeterli değildir.
-Diğer canlılarda ise gerek hücre gerekse canlının kendisi yeni bir canlı oluşturacak enzimlere sahiptir.
4-Virüsler daha önceki virüslerden meydana gelmez.
-Diğer canlılar veya hücreler ise daha önceki hücrelerden meydana gelir.
5-Virüsler daha önceki virüslerde pay almazlar.
-Diğer canlılarda ise oluşan yeni hücreler daha önceki hücrelerden hem sitoplazmik içeri hemde kalıtsal materyalden pay alırlar.
6-Virüslerde yapısal ve bireysel büyüme yoktur.
Diğer canlılarda ise madde miktarının artışı ile hücresel , hücre sayısının artışı ile bireysel büyüme görülür.

Sınıflandırılması

 • Bakteri virüsleri:DNA taşırlar az miktarda RNA taşıyanları vardır.
 • Bitkisel virüsler:RNA taşırlar.
 • Hayvansal virüsleri:DNA taşırlar az miktarda RNA taşıyanları vardır.

Virüslerin canlılara benzer yönleri

 • Mutasyona uğramaları
 • Yönetici molekül taşımaları
 • Konak hücre içerisinde üreyebilmeleri

Not:Virüsler konaktan konağa şu yollarla taşınır.
1-Hava akımları 2-Temas 3-Vektörlerle 4-Doku nakilleri 
5-Salgılarla 6-Gametlerle (yeni nesillere) 

Virüslerin görüldüğü canlılar

 • Bakteriler.
 • Çiçekli bitkiler 
 • Omurgasızlardan eklembacaklılarda 
 • Omurgalılarda.

Virüslerin görülmediği canlılar.

  • Protistalar.
  • Algler
  • Mantarlar.
  • Omurgasızlarda(Eklembacaklılar hariç.)
  • Çiçeksiz bitkilerde.